Kerksingel 1, 2981 EH Ridderkerk
diensten iedere zondag om 9:30 en 17:00 uur
Image

Live meekijken / luisteren

Via de livestream (beeld en geluid) en kerkdienstgemist (alleen geluid) kunt u onze kerkdiensten live meebeleven. Klik daartoe op één van onderstaande logo's. Op deze kanalen vindt u ook het archief. 

 

 

Wat kunt u verwachten?

Speciaal voor gasten is er een brochure opgesteld, waarin een toelichting wordt gegeven op de gang van zaken in de eredienst. De brochure is ook aanwezig in de uitgiftebakjes bij de ingangen van de kerk. We wensen u een goede en gezegende dienst toe. 

Sacramenten

Dopen

De bediening van de Heilige Doop vindt bij voorkeur plaats op iedere eerste zondag van de maand. Lees hier het formulier voor de bediening van de Heilige Doop.

Belijdenis

Belijdenis van het geloof is in de kerk hardop zeggen wat je gelooft. Het geloof in God de Vader, Jezus Christus, Gods Zoon en de Heilige Geest. Belijdenis doen kan je zien als een vervolg van de doop. Wie als kind gedoopt is heeft dat niet bewust meegemaakt. De ouders van een baby laten hun kindje dopen en beloven daarbij het kind op te voeden in het geloof. Als het kind volwassen is, kan het zelf besluiten deze doop met een “ja” te bevestigen. Aan het doen van belijdenis gaat vaak een tijd van voorbereiding vooraf. Dit gebeurt samen met de dominee en eventueel met anderen die belijdenis willen doen. In deze voorbereiding bespreek je met elkaar een aantal belangrijke thema’s van het geloof.

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar bediend. Op de zondag voorafgaande aan de Avondmaalszondag wordt in een van de diensten voorbereiding op het Heilig Avondmaal gehouden. De viering van het Heilig Avondmaal heeft plaats in de morgendienst, in de avonddienst wordt de dankzegging gehouden. Voor elke bediening van het Heilig Avondmaal wordt door de kerkenraad censura morum gehouden, met de bedoeling om een eventuele verhindering voor de deelname aan het Heilig Avondmaal weg te nemen. Het Avondmaal is “voor degenen die zich vanwege hun zonden mishagen, en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus’ wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met Zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren” (Heidelbergse Catechismus). Lees hier het formulier van het Heilig Avondmaal.

Huwelijk

Voor het aanvragen van kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk kan men contact opnemen met de predikant. Behalve in bijzondere gevallen, ter beoordeling van de kerkenraad, wordt de dienst geleid door de eigen predikant. Enige tijd voor het huwelijk vindt het z.g. huwelijksgesprek plaats. Het is belangrijk dat, zodra de trouwdatum is vastgesteld, de koster en de kerkrentmeesters hiervan op de hoogte gesteld worden. De kerkenraad wijst een ouderling van dienst aan. De kerkrentmeesters zorgen voor een organist. Lees hier het formulier voor de huwelijksbevestiging.

Kinderoppas

In gebouw Obadja is er tijdens iedere kerkdienst kinderoppas aanwezig. 's Morgens voor de 0- tot 4-jarigen. 's Middags is er zowel in de benedenzaal (0- tot 4-jarigen) als in de bovenzaal (4- tot 6-jarigen) crèche. De kinderen kunnen spelen, kleuren, rondjes fietsen op de loopfiets, et cetera. We lezen de kinderen een Bijbelverhaal voor als we in de kring zitten, daarna eten en drinken we gezellig met elkaar. Soms zingen en luisteren we ook nog liedjes. Voel je vrij om je kind naar de oppas te brengen. Vind je dat een prettig idee, dan noteren we je mobiele nummer, zodat je bereikbaar bent.

Vervoer naar de kerk

Wilt u graag een dienst van de Singelkerk bezoeken, maar heeft u problemen met vervoer naar de kerk? In de Singelkerk is hiervoor een vervoersdienst opgezet. Wilt u meer informatie en/of uzelf of iemand opgeven en/of iets doorgeven, bel dan naar de heer Leenheer: 0180-430108.

Rooster kerkdiensten

zondag 23 juni 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. M. Goudriaan

zondag 23 juni 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. E. de Mots

zondag 30 juni 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. K.M. Teeuw

zondag 30 juni 2024,      16:00 - 17:30 uur
Singelkerk Internationale Samenkomst in de Boezemkerk

zondag 30 juni 2024,      17:00 - 18:30 uur
Dhr. P. Huijser

zondag 7 juli 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. W.J. Dekker

zondag 7 juli 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. K.M. Teeuw

zondag 14 juli 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. K.M. Teeuw

zondag 14 juli 2024,      16:00 - 17:30 uur
Internationale Samenkomst in de Boezemkerk

zondag 14 juli 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. G. van Wijk

zondag 21 juli 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. C.A. van der Sluijs

zondag 21 juli 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. K.M. Teeuw

zondag 28 juli 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. M. Kreuk

zondag 28 juli 2024,      16:00 - 17:30 uur
Internationale Samenkomst in de Boezemkerk

zondag 28 juli 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. P.J. Krijgsman

zondag 4 augustus 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. G.D. Kamphuis

zondag 4 augustus 2024,      17:00 - 18:30 uur
Dr. A.A. Teeuw

zondag 11 augustus 2024,      09:30 - 11:00 uur
Dhr. T.R. Rietveld

zondag 11 augustus 2024,      16:00 - 17:30 uur
Internationale Samenkomst in de Boezemkerk

zondag 11 augustus 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

zondag 18 augustus 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. J. van Dijk

zondag 18 augustus 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. K. Timmerman

zondag 25 augustus 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. K.M. Teeuw

zondag 25 augustus 2024,      16:00 - 17:30 uur
Singelkerk Internationale Samenkomst in de Boezemkerk

zondag 25 augustus 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. J.T. Maas

zondag 1 september 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. K.M. Teeuw (voorbereiding Heilig Avondmaal)

zondag 1 september 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. E.E. Bouter

zondag 8 september 2024
Avondmaalszondag

zondag 8 september 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. K.M. Teeuw (viering Heilig Avondmaal)

zondag 8 september 2024,      16:00 - 17:30 uur
Internationale Samenkomst in de Boezemkerk

zondag 8 september 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. K.M. Teeuw (dankzegging Heilig Avondmaal)

zondag 15 september 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. K.M. Teeuw (opening winterwerk)

zondag 15 september 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. N.M. Tramper

zondag 22 september 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. G. van den Brink

zondag 22 september 2024,      16:00 - 17:30 uur
Internationale Samenkomst in de Boezemkerk

zondag 22 september 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. K.M. Teeuw

zondag 29 september 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. J.A.A. Geerts

zondag 29 september 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. K.M. Teeuw

zondag 6 oktober 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. K.M. Teeuw

zondag 6 oktober 2024,      16:00 - 17:30 uur
Internationale Samenkomst in de Boezemkerk

zondag 6 oktober 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. E. de Mots

Over deze website

Vragen of opmerkingen? Mail naar webmaster@singelkerk.nl.